ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนลงถัง
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลนาบอนจัดกิจกรรม รณรงค์คัดแยกขยะ ก่อนลงถัง รวมพลังเพื่อนาบอน ปลอดขยะ
โดยขอความร่วมมือกับทุกท่านร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้งลงถังที่แยกประเภทขยะตามสีต่าง ๆ 
ถังสีเขียว    สำหรับขยะเปียก
ถังสีเหลือง สำหรับ ขยะที่นำมาสู่ขบวนการแปรรูปเพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ถังสีฟ้า      สำหรับ ขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใด ๆ ได้อีก 
ถังสีแดง    สำหรับ ขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชหรือสัตว์ ที่มีลักษณะอวบน้ำ ไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
และรณรงค์ให้เปลี่ยนขยะในบ้านให้เป็นรายได้ ของครอบครัวอีกด้วย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน