ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  รายละเอียด : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน จำนวนนักเรียน 45 คน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 จำนวน 115 วันทำการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 1475 คน