ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 1458 คน