กิจการสภา
เรื่อง : ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่11 กุมภาพันธ์ 2562
  รายละเอียด :

 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่11  ก.พ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน