กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี 2562 และประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
  รายละเอียด :

 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2562ฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน