ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  รายละเอียด :

 สมัครได้ที่สำทะเบียนอำเภอ ได้ในวันและเวลาราชการ 
และสมัครด้วยตนเองทางอินเทอร์เนต เวปไซต์ www.khonthat.com และ  www.bora.dopa.go.th

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน