ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลนาบอนขอประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่ โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน รวมทั้งเน้นย้ำหากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้อง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน