ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนนำขยะอินทรีย์มาใส่ในภาชนะที่กำหนด
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลนาบอนขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจกันลดและคัดแยกขยะ โดยนำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนมาใส่ในภาชนะที่กำหนด ซึ่งจะมีการเก็บขนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น. 

ขยะเปียก คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน