ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำนักทะเบียนเทศบาลนาบอน ปิดให้บริการชั่วคราว
  รายละเอียด :

 ด้วยกรมการปกครองจะทำการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562  จึงไม่สามารถให้บริการในวันดังกล่าวได้ 

 

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน