กิจการสภา
เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562
  รายละเอียด :

  ประชุมวันที่ 23 กันยายน 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน