กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 1/2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน