ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาบอน
  รายละเอียด :

 เพื่อให้การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาบอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลนาบอนจึงขอเผยแพร่ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาบอน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน