กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
  รายละเอียด :

 3 มีนาคม 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน