กิจการสภา
เรื่อง : ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 กันยายน 2563
  รายละเอียด :

 14 กันยายน 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน