ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เรื่อง : ประกาศ กกต.จว.นศ. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด :

 ประกาศ กกต.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน