ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เรื่อง : คำสั่งมอบหมายให้เห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
  รายละเอียด :

 คำสั่ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน