ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เรื่อง : แก้ไขคู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด :

 แก้ไขคู่มือ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน