ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศดับไฟเพื่อย้ายเสาไฟฟ้า..จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ทุ่งสง
  รายละเอียด :

 ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง แจ้งประกาศ การดับไฟ  เพื่อปฏฺิบัติงานย้ายเสาไฟฟ้า และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ทำให้เกิดความปลอดภัยในการปฏฺิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องขอดับไฟตามวันเวลา ดังนี้

1  วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. บริเวณสี่แยกคลองจัง ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอนาบอน

2 วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
                   ไฟดับตั้งแต่บริเวณบ้านควนสบ บ้านแปดร้อยไร่ หมู่ 3 ต.นาบอน   เทศบาลตำบลนาบอน                                                   สำนักงานทีที ลาเท็กซ์ฯ  จุดรับน้ำยางนายชัยธยาฯ  วัดพิศิษฐ์อรรถาราม เสาทวนสัญญาณ AIS  DTEC                             ชุมชนบ้านวัดพิศิษฐ์  คลังสินค้าโกสินทร์  ห้องแถวอรนุช ก่อนถึง อบต.นาบอน  และ อบต.นาบอน

 แต่หากดำเนินการเสร็จก่อนเวลา จะจ่ายไฟให้ก่อนกำหนด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน