ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVIC-19
  รายละเอียด :

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค COVID-๑๙ ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน