ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง

ในวันทที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2564 

หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน