ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้าน
  รายละเอียด :

 วิธีปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้าน 
1.ไม่จำเป็นต้องแยกตัวเพราะหายจากโรคแล้ว
2.รับประทานอาหารที่สุกใหม่ มีประโยชน์ และดื่มน้ำให้เพียงพอ
3.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ
4.ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
5.สวมแมสส์เมื่ออยู่ร่วมกัน
***หากมีอาการป่วยเกิดขึ้น เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก

เบื่ออาหาร ให้รีบไปโรงพยาบาลทันที และแนะนำให้สวมแมสส์ตลอดการเดินทาง***

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน