กิจการสภา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศคำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลนาบอน
  รายละเอียด :

 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาบอน 
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลนาบอน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

วันที่18มิถุนายน 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน