ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเฝ้าระวังและส่งเสริมการขายเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในตลาดสด
  รายละเอียด :

 การสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ในตลาดสด  การรับรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเอกสารจากผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้ ดังนี้

1.ใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ออกให้โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์

2. ใบอนุญาตทำการค้า หรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน