ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดีเด่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน