ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า - 19 ด้วย ATK ฟรี
  รายละเอียด :

 ข่าวประชาสัมพันธ์......

💚💚ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนได้แจ้งประสานเรื่องการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่11 ต.นาบอน สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดหรือมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือไปในสถานประกอบการที่เสี่ยงการติดเชื้อ และผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า โดยการตรวจหาเชื้อด้วยATK
💚💚 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ สนามฟุตซอลตลาดบน ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงและต้องการตรวจฯเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและสวมหน้ากากอนามัย มารับการตรวจตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
วัดเทวสิทธิ์ นาบอน, อหํ ภนฺเต สุปภาโส นาม และ คนอื่นๆ อีก 14 คน
 
1 ความคิดเห็น
แชร์ 2 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 126 คน