ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน