ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
  รายละเอียด :

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยสามารถส่งมอบไปรวบรวมไว้ ณ จุดรับริจาคอะลูมิเนียม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 19 ถนนพระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือจุดส่งมอบต่างๆ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน