กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุม1/65

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน