กิจการสภา
เรื่อง : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 ประกาศกำหนดสมัยประชุม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน