ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฯ
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลนาบอนกำหนดจัดประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565
ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน