ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 280 คน