ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน ภาคเรียนที่ 1/2560
  รายละเอียด : ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนรร.เทศบาลนาบอน ภาคเรียนที่ 1/2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 270 คน