ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ธ.ค. 2564
2 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น(ตำแหน่งนายช่างโยธา) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 พ.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า - 19 ด้วย ATK ฟรี
50
08 พ.ย. 2564
4 ผลการคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดีเด่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
54
05 พ.ย. 2564
5 แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 ก.ย. 2564
6 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาบอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 ก.ย. 2564
7 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
05 ส.ค. 2564
8 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
05 ส.ค. 2564
9 ประกาศราคาประเมินกรมธนารักษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
05 ส.ค. 2564
10 การเปิดช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
04 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53