ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาบอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ก.ย. 2564
2 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ส.ค. 2564
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 ส.ค. 2564
4 ประกาศราคาประเมินกรมธนารักษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ส.ค. 2564
5 การเปิดช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 ส.ค. 2564
6 จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 ส.ค. 2564
7 การเฝ้าระวังและส่งเสริมการขายเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในตลาดสด ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 ก.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
07 ก.ค. 2564
9 เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
18 พ.ค. 2564
10 ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52