แผนการจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1279
20 ม.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1315
30 ก.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1312
31 ส.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1349
09 ส.ค. 2564
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1410
29 ต.ค. 2561
6 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1389
29 ต.ค. 2561
7 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1535
28 ต.ค. 2554
8 แผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1494
28 ต.ค. 2554
9 แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
1499
21 เม.ย. 2554
10 แผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1511
01 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1