กิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 พ.ค. 2563
2 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 เม.ย. 2563
3 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 มี.ค. 2563
4 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ก.พ. 2563
5 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 ม.ค. 2563
6 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 พ.ย. 2562
7 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ต.ค. 2562
8 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 ก.ย. 2562
9 ขอเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 ก.ย. 2562
10 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5