กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
 
กฏกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ ๒๕๖๒         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 134 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 147 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 147 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2