ข่าว : คำขวัญ: ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด  : คำขวัญ: ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
     
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม
     
จัดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่
     
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
     
http://www.naboncity.go.thผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :