สำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เทศบาลตำบลนาบอน
เลขที่ 416 หมู่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7549-1158
FAX 0-7549-1861

 

WWW.NABONCITY.GO.TH
Email: office@naboncity.go.th