การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 124 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2564
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 128 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2564
มาตรการจัดการข้อร้องเรียน         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 123 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2564
เจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร         ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 106 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1