ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาบอนกำหนด) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 ก.ย. 2564
102 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 ก.ย. 2564
103 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายเทศบาล 4 (ช่วงหน้าวัดพิศิษฐ์อรรถาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ก.ย. 2564
104 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
07 ก.ย. 2564
105 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ก.ย. 2564
106 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บว 5315 นศ. จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ก.ย. 2564
107 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะตลิ่งเลียบริมคลองลำร่อน บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอนาบอน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ก.ย. 2564
108 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้และโต๊ะนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 ก.ย. 2564
109 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
31 ส.ค. 2564
110 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
30 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77