ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
12 ม.ค. 2564
302 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งทางปาล์มส่วนปาล์ม บริเวณหลังสมาคมฟุโจว และหลังวัดพิศิษฐ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
12 ม.ค. 2564
303 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
11 ม.ค. 2564
304 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
08 ม.ค. 2564
305 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตู้ย้ายอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
08 ม.ค. 2564
306 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
08 ม.ค. 2564
307 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
08 ม.ค. 2564
308 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 30 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
08 ม.ค. 2564
309 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5910 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
08 ม.ค. 2564
310 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
07 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77