ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
831 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2558 เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ (เพิ่มเติม) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1693
02 ก.ค. 2558
832 ราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1691
25 มิ.ย. 2558
833 ราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1656
25 มิ.ย. 2558
834 ราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1742
25 มิ.ย. 2558
835 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1673
25 มิ.ย. 2558
836 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1631
25 มิ.ย. 2558
837 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
1730
12 มี.ค. 2558
838 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
1726
12 มี.ค. 2558
839 ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1677
09 มี.ค. 2558
840 เอกสารสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1694
18 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| 84 |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91