ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนทางหลวงสายควนไม้แดง-จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
181
10 มี.ค. 2563
542 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชน จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
10 มี.ค. 2563
543 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก ดาวน์โหลดเอกสาร
168
10 มี.ค. 2563
544 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
10 มี.ค. 2563
545 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ป-6841 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
171
09 มี.ค. 2563
546 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางล้อรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ป-6841 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 มี.ค. 2563
547 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
09 มี.ค. 2563
548 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
166
09 มี.ค. 2563
549 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
09 มี.ค. 2563
550 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน ป-5291 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
166
06 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77