ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมพื้นสนามบาสเกตบอลพร้อมทาสี ดาวน์โหลดเอกสาร
226
31 ม.ค. 2562
742 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้ารอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
29 ม.ค. 2562
743 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเท้ารอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
24 ม.ค. 2562
744 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
25 ต.ค. 2561
745 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
08 ต.ค. 2561
746 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายด้วง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
16 พ.ค. 2561
747 ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
11 พ.ค. 2561
748 ประกาศราคากลางประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
11 พ.ค. 2561
749 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
221
10 พ.ค. 2561
750 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายด้วง หลังอำเภอนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
225
25 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87