ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
801 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1490
18 ส.ค. 2560
802 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน (เพิ่มเติม) บริเวณสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1468
17 ส.ค. 2560
803 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยมเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาบอน ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1521
30 มิ.ย. 2560
804 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างพื้นที่จัดวางเครื่องออกกำลังกายพื้นคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 24 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
1478
21 มิ.ย. 2560
805 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอราคาโครงการสร้างพื้นที่จัดวางเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1475
21 มิ.ย. 2560
806 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาบอน ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1537
26 พ.ค. 2560
807 ราคากลางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1509
05 พ.ค. 2560
808 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาบอนตรงข้ามกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1495
01 พ.ค. 2560
809 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1484
24 เม.ย. 2560
810 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำเซาะตลิ่งริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1509
27 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| 81 |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91