ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าตกแต่งบริเวณสวนหย่อมเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 ก.ย. 2563
412 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 ก.ย. 2563
413 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถเก็บขนขยะเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
137
30 ก.ย. 2563
414 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
30 ก.ย. 2563
415 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 ก.ย. 2563
416 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
146
30 ก.ย. 2563
417 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกวาดขยะและทำความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 ก.ย. 2563
418 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกายประเภทไทเก๊ก ดาวน์โหลดเอกสาร
146
30 ก.ย. 2563
419 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดทลายปาล์มพร้อมนำขึ้นรถบรรทุกของเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
29 ก.ย. 2563
420 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
18 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77