ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ถนนซอยนายกระทิง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
466
13 มี.ค. 2557
712 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายโกสิน ติณชาติอารักษ์ และโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.ทต.นาบอน (เพ่ิมเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
418
12 มี.ค. 2556
713 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
783
05 ต.ค. 2555
714 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
677
10 ก.ย. 2555
715 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
03 ส.ค. 2555
716 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
628
05 ก.ค. 2555
717 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
651
06 มิ.ย. 2555
718 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
616
14 พ.ค. 2555
719 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
738
10 เม.ย. 2555
720 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
545
05 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77