ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
05 มี.ค. 2563
552 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏฺิบัติงานสนับสนุนด้านทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 ก.พ. 2563
553 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล.ในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
25 ก.พ. 2563
554 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดทลายปาล์มพร้อมนำขึ้นรถของเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
170
25 ก.พ. 2563
555 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลำโพงขยายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
181
25 ก.พ. 2563
556 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บ-7342 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
25 ก.พ. 2563
557 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
25 ก.พ. 2563
558 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ-113 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
24 ก.พ. 2563
559 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
20 ก.พ. 2563
560 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
20 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77