ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
03 เม.ย. 2563
532 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 เม.ย. 2563
533 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 เม.ย. 2563
534 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
179
31 มี.ค. 2563
535 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
30 มี.ค. 2563
536 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 มี.ค. 2563
537 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(เพิ่มเติม)บริเวณจุดตัดผ่านถนน คสล.สายหลังสมาคมฟุโจว ดาวน์โหลดเอกสาร
172
23 มี.ค. 2563
538 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสบริเวณอาคารด้านหลังโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
23 มี.ค. 2563
539 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
177
23 มี.ค. 2563
540 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
23 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77