ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1518
28 ก.พ. 2560
812 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดสระน้ำ พร้อมก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าสวนปาล์มเทศบาลหลังวัดพิศิษฐ์ (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1498
28 ก.พ. 2560
813 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามพี่น้อง (เพิ่มเติม) ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1523
23 ก.พ. 2560
814 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามพี่น้อง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1507
23 ก.พ. 2560
815 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามพี่น้อง (เพิ่มเติม) ปร.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1486
23 ก.พ. 2560
816 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ ดาวน์โหลดเอกสาร
1491
23 ก.พ. 2560
817 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1472
23 ก.พ. 2560
818 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
1481
23 ก.พ. 2560
819 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การขายทอดตลาดมูลดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1505
14 ก.พ. 2560
820 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันเซาะตลิ่งริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1486
08 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| 82 |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91